പേരാമ്പ്ര ബാങ്ക് മാളിൽ കോപ്‌മാർട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സുജാത മനക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു.

കേരള സർക്കാർ മത്സ്യഫെഡ് ഫിഷ്മാർട്ട് പേരാമ്പ്ര ബാങ്ക് മാളിൽ നാളെ ഉദ്ഘാടനം

പേരാമ്പ്ര: രാജ്യത്താദ്യമായി പച്ചക്കറികൾക്ക് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ് . ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കേരള പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് പച്ചക്കറി സംഭരണ വില്പന ശാലകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് . പ്രാദേശികമായി കർഷകർ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ മികച്ച വില ഉറപ്പുവരുത്തി ശേഖരിച്ച് വില്പന നടത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം. ചക്കിട്ടപാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് കീഴിൽ ബാങ്ക് മാളിൽ ആരംഭിച്ച സംഭരണ – വില്പന ശാലയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സുജാത മനക്കൽ നിർവഹിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്‌ പി പി രഘുനാഥ്‌ അദ്യക്ഷനായി. കെ പി ഗംഗാധരൻ നമ്പ്യാർ, പി സി സുരാജൻ, കെ കെ നൗഷാദ്, ഇ എം സുരേഷ്, പി വി വിപിൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.