കിഴിഞ്ഞാണ്യം തൈവയൽ ഹവ്വ ഉമ്മ (95) നിര്യാതയായി.

ഹവ്വ ഉമ്മ

പേരാമ്പ്ര: കിഴിഞ്ഞാണ്യം തൈവയൽ ഹവ്വ ഉമ്മ (95) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: പരേതനായ മമ്മു. മക്കൾ: ഇബ്രായി, സുലൈഖ, ഹംസ, പരേതനായ ഹുസൈൻ,
മരുമക്കൾ:മുസ്തഫ, ഫാത്തിമ,ബിയ്യാത്തു,റംല ചെറുവണ്ണൂർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.