ആവള വായനശാലയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.


പേരാമ്പ്ര:അവള കുട്ടോത്ത് പൊതുജന വായനശാലയുടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ സാമൂഹിക ദ്രോഹികൾ കല്ലെറിഞ്ഞു തകർത്തത്തിൽ വായനശാലിയിൽ ചേർന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും കലാസാംസ്‌കാരിക പ്ര വർത്തകരുടെയും യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ കെ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യക്ഷത വഹിച്ചു. താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക പ്രതിനിധികളായ നടക്കൽ രാജേഷ്, കെ. ബഷീർ, ടി. കെ. രവീന്ദ്രൻ, കെ. യൂസഫ്, കൊയിലോത്ത് ശ്രീധരൻ, കെ. മോഹനൻ, പി. യൂസഫ്, രാഗേഷ് സർഗ്ഗം,ആർ. എം. മഹേഷ്‌ കുമാർ, പുളീക്കണ്ടി സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പി. വി. മനോജ്‌ കുമാർ സ്വാഗതവും, ഇ. കെ. പ്രദീപ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.