പരേതനായ വടേകണ്ടിയിൽ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഭാര്യ കല്യാണി അമ്മ (82) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: പരേതനായ വടേകണ്ടിയിൽ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഭാര്യ കല്യാണി അമ്മ (82) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ : ഡോ : വി കെ ശ്രീകുമാർ ( Rtd Animal Husbandry Dept) , വി കെ ഭാസ്കരൻ ( CPIM കോളേജ് ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ) , വി കെ ആനന്ദ് ലാൽ (എൻജിനീയർ ,abhu dhabi)
മരുമക്കൾ : ഡോ ജാൻസി ശ്രീകുമാർ ( Rtd. Joint Director AHD) , ഷീജ ഭാസ്കരൻ (Taluk Hospital Perambra) , വിദ്യ ആനന്ദ് ലാൽ ( teacher , Thrissur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.