എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറത്ത് പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര: യു.പി.യിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടി ബലാൽസംഘം കൊലചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം പു ക സ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി. ധർണ കേളോത്ത് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മൊയ്തി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കാപ്പിയിൽ കരുണകരൻ,പി.എം.കെ.പാറപ്പുറം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. കെ.സി സന്തോഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.