കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ കർഷക ദ്രോഹ ബിൽ പിൻവലിക്കണം

ധർണ്ണ കെ.സി ബാബുരാജ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കല്പത്തൂർ: ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ബലാൽസംഘകൊലപാതകത്തിലും ,കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ കർഷക ദ്രോഹ ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കല്പത്തൂർ വായനശാലയിൽ കർഷക സംഘം വില്ലേജ് കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.സി ബാബുരാജ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യു .എ.പി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി.എം ബാലാകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചു.കെ.കെ ദിവാകരൻ സ്വാഗതവും കെ.എം മോഹനൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.