പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയ അലീനയെ അനു മോദിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ആർ.കെ.രജീഷ് അലീനക്ക് മൊമന്റോ നൽകുന്നു.
പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ പി.ബിജു കൃഷ്ണൻ അലീനക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: ജെ ഇ ഇ പരിക്ഷയിൽ 99.81% മാർക്ക്നേടി പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കീം പരിക്ഷയിൽ പത്താം റേങ്കും നേടിയ ചാലിക്കര വന്നാ പ്പാടി എം .ആർ അലീനെയെ പേരാമ്പ്രേ വേദവ്യാസ ചാരിറ്റബിൾ & എജുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു.പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ആർ.കെ.രജീഷ് മൊമന്റോയും മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ പി.ബിജു കൃഷ്ണൻ ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി. വേദവ്യാസ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കല്ലോത്ത് ബാലകൃഷ്ണണൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ. ബാബുരാജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വേദവ്യാസ വിദ്യാപീഠം പ്രിൻസിപ്പൾ കെ. നിഷ , ട്രസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് പി സി. സുരേന്ദ്രനാഥ്,വി. അരവിന്ദാക്ഷൻ,പി. സുധീർ,കെ .എം. അമരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.