കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ കർഷകദ്രോഹനയങ്ങൾക്കെതിരെ ധർണ്ണ നടത്തി.

ചേനോളി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ ധർണ്ണ  ധർണ്ണ കർഷക സംഘം ഏരിയാ കമ്മറ്റി അംഗം വി.ടി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
എരവട്ടൂർ വില്ലേജിൽ നടന്ന സമരം കർഷക സംഘം കോഴിക്കോട് ജില്ല എക്സി. അംഗം പി.ബാലൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

വെള്ളിയൂർ:കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ കർഷകദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷ കർഷകസംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തികേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു. നൊച്ചാട് മേഖല കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേനോളി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ ധർണ്ണ  ധർണ്ണ കർഷക സംഘം ഏരിയാ കമ്മറ്റി അംഗം വി.ടി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എടവന സുരേന്ദ്രൻ, ലതീഫ് വെള്ളിലോട്ട്, ഇ.വൽസല, അഡ്വ: കെ കെ വൽസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പേരാമ്പ്ര:കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷകദ്രോഹ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷക സംഘം നേതൃത്വത്തിൽ എരവട്ടൂർ വില്ലേജിൽ നടന്ന സമരം കർഷക സംഘം കോഴിക്കോട് ജില്ല എക്സി. അംഗം പി.ബാലൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.എം.കെ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യഷനായി. ടി.എം ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കാപ്പിയിൽ കരുണാകരൻ,കേളോത്ത് ഗോപാലൻ, പി കെ.സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.