ചെറുവണ്ണൂർ പാമ്പിരി കുന്നിലെ കോഴിക്കോടൻ വീട്ടിൽ രാധ (54) നിര്യാതയായി.


പേരാമ്പ്ര: ചെറുവണ്ണൂർ പാമ്പിരി കുന്നിലെകണ്ണങ്കോട്ട് പാറയ്ക്കു സമീപം കോഴിക്കോടൻ വീട്ടിൽ രാധ (54) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് : ഗോപാലൻതാപ്പള്ളി.മക്കൾ: ഷൈജി, ഷൈന മരുമക്കൾ: ബാലകൃഷ്ണൻ കുയ്യടിയിൽ (ചെറുവണ്ണൂർ), ഗിരീഷ് (കാളിയത്ത് മുക്ക് )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.