രാമല്ലൂർ കൊയിലോത്ത് മീത്തൽ ജാനകി അമ്മ (87) നിര്യാതയായി.

ജാനകി അമ്മ

പേരാമ്പ്ര:രാമല്ലൂർപരേതനായ കൊയിലോത്ത് മീത്തൽ ഗോപാലൻ നായരുടെ ഭാര്യ ജാനകി അമ്മ (87) നിര്യാതയായി.മക്കൾ :പരേതനായ നാരായണൻ, പങ്കജ, വിജയൻ, ഉഷ. മരുമക്കൾ :സുരേന്ദ്രൻ (കാരയാട് ) ശ്രീജ (മേപ്പയൂർ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.