20 രൂപയ്ക്ക് ഊൺ; പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ തുറന്നു.

പേരാമ്പ്ര: കേരള സർക്കാറിന്റെ വിശപ്പ് രഹിതം കേരളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടലിന് തുടക്കമായി. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് 20 രൂപയ്ക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഊൺ ഉരിക്കികൊണ്ട് പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം റീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യതു . വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.ഗംഗാധരൻ നമ്പ്യാർ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ പ്രമോദ്, വാർഡ് മെമ്പർ രജീഷ്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒ. മനോജ്,വി വി രാജീവൻ, സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി. വി ദീപ, ജനപ്രതിനിധികൾ സി.ഡി. എസ്സ് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.