എരവട്ടൂർ കിഴക്കയിൽ മീത്തൽ നാരായണി അമ്മ (87) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂർ കിഴക്കയിൽ മീത്തൽ നാരായണി അമ്മ (87) നിര്യാതയായി.
ഭർത്താവ്: പരേതനായ അപ്പു നായർ.
മകൻ: സത്യൻ ( സി.പി.ഐ.എം എരവട്ടൂർ വെള്ളയോട് ചാലിൽ ബ്രാഞ്ച് അംഗം).
മരുമകൾ: പുഷ്പ (മുടപ്പിലായി).
സഹോദരങ്ങൾ: കുഞ്ഞിരാമർനായർ, കുട്ടിമാളു അമ്മ.
പരേതരായ ഗോവിന്ദൻ നായർ,
നാരായണൻ നായർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.