കോടേരിച്ചാലിൽ കെ.സി ബാലൻ നായർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.


പേരാമ്പ്ര: കോടേരിച്ചാലിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും സി.പി.ഐ.എം, കർഷക പ്രസ്ഥാനവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച കെ.സി ബാലൻ നായരുടെ 21 മത് ചരമവാർഷികം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു. സെപ്തംബർ 6 രാവിലെ കോടേരിച്ചാലിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി മേയലാട്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ ,സി.കെ അശോകൻ, എൻ.കെ ജയദാസൻ, സാവിത്രി, രാജു ടി.കെ, വിജയൻ ഇ.കെ, മിഥുൻ എൻ.കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജിൽ സി.പി.ഐ.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ.കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.