ചെറുവണ്ണൂർ ഓട്ടുവയലിൽ കാഞ്ഞിരമുള്ളകുനിയിൽഅമ്മദ് (85)നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:ചെറുവണ്ണൂർ ഓട്ടുവയലിലെ കാഞ്ഞിരമുള്ളകുനിയിൽ
അമ്മദ് (85)നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ:പാത്തുമ്മ
മക്കൾ:കുഞ്ഞബ്ദുള്ള (ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 6ആം വാർഡ് മെമ്പർ), കുഞ്ഞിമൊയ്തി (സൗദി ),യൂസഫ്, സക്കീന.
മരുമക്കൾ:സുബൈദ, സാജിദ, സുബൈദ, മജീദ് (പുറ്റംപൊയിൽ),
സഹോദരങ്ങൾ:മൊയ്തി തറവട്ടത്ത്, പാത്തു, കദീശ, പരേതയായ കുഞ്ഞയിശ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.