എരവട്ടൂരിൽ തൊഴിലുറപ്പിനിറങ്ങിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനികളെ ആദരിച്ചു

പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.ഗോപി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പുസ്തകം നൽകി ആദരിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ പറമ്പ് കിളക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എരവട്ടൂർ ജനകീയ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു. പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ എരവട്ടൂർ18-ാം വാർഡിലെ ഒറ്റപ്പാലം പി.കെ. ദാസ് മെഡിക്കൽ കോളജ് എം.ബി.ബി.എസ് മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായ കൊല്ലിയിൽ ഷമിന ലുലു, വയനാട് വെറ്ററിനറി കോളജിൽ നാലാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനി ഫിദ ജാസ്മിൻ, താമരശ്ശേരിയിൽ യുനാനി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനി ലന ഫാത്തിമ എന്നിവരെ പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.ഗോപി പുസ്തകം നൽകി കൊണ്ട് ആദരിച്ചു.ടി.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, കെ.രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, കൊല്ലിയിൽ കുഞ്ഞമ്മദ്, കെ.കുഞ്ഞിമൊയ്തി, ഇ.എം.ബാബു, എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.