ജില്ലാകൃഷിഫാമിലെ കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനവും ഓണം അലവൻസും നൽകിയില്ല.

പേരാമ്പ്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂത്താളി ജില്ലാ കൃഷിഫാമിൽ പത്തു വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനവും ഓണം അലവൻസും  അനുവദിക്കാത്തതിൽ  പ്രതിഷേധം. ഓണ ദിനത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ കരുതിക്കൂട്ടി പട്ടിണിക്കിടാനുള്ള ഫാം അധികാരികളുടെ നീക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ഓണത്തിന് മുൻപായി കാഷ്വൽ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളിക്കും വേതനവും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും നൽകണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തിയിരിക്കുകയാണ് അധികാരികൾ. വേതനവും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും നിഷേധിച്ച കൂത്താളി ഫാം അധികാരികളുടെ ധിക്കാര പരമായ നടപടിയിൽ ഫാം വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി.ഐ.ടി.യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. കുത്താളി കൃഷി ഓഫീസർ തുടർന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ കെ.എം ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.പി.നാരായണൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ടി.കെ.ജോഷിബ,വി.പി സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.