ബഫർ സോൺ : മലയോരജനതയുടെ ആശങ്കയകറ്റണം കർഷക മോർച്ച

കോഴിക്കോട്: ബഫർ സോൺ കരട് വിഞ്ജാപനത്തിൽപ്പെട്ട മലയോര ജനതയുടെ ആശങ്കയകറ്റാൻ അധികൃതർ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കർഷക മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്രി കെ.കെ.രജിഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം പരിസ്ഥിതിമന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്വ കരട് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള വന ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ വായു ദൂരം വരെയുളള ദ്ദൂമി കൂടി വന്യജീവി സംരക്ഷിത മേഖലയാക്കാനുളള നിർദേശം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദേശം നടപ്പിലായാൽ കർഷകരും, തൊഴിലാളികളും കൂടിയിറക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് മലയോര ജനത.
കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ പതിമൂന്ന് വില്ലേജുകളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക.

സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഒളിച്ചു കളിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വരാൻ കാരണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2018 ൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജ്ഞാപനം വന്നത്. പതിമൂന്ന് വില്ലേജുകളിൽ കൂടി അയ്യായിരം ജനങ്ങൾ മാത്രമേ താമസിക്കുന്നു എന്നാണ് സംസ്ഥാനനിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാന ഭരണകക്ഷിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുളെ സൊ സൈറ്റിയുടെ ക്യാറി ഉൾപ്പെടെ വൻകിട ക്വാറികളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് വിജ്ഞാപനമിറങ്ങിയതെന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഇടപെടലിന് ഉദാഹരണമാണ് കെ.കെ രജിഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബഫർ സോൺ മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി . ടി.പി. രാമകൃഷ്ണനും, പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം.എൽ എ യും തുടരുന്ന മൗനം ജനത്തെ പരിഹസിക്കലാണ് രജിഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.