തെരുവത്തകടവ് മംഗലശ്ശേരി പി.കെ.ഫാത്തിമ്മ നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: തെരുവത്ത കടവ് മംഗലശ്ശേരി പി.കെ.ഫാത്തിമ്മ നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ എ.കെ.ഹംസ.മക്കൾ: മുജീബ് റഹ് മാൻ (സൗദി അറേബ്യ), നസീമ, ഷാഹിത. സഹോദരങ്ങൾ: അമ്മത്, ഇമ്പിച്ചിമെയ്തി, പി.കെ.മൂസ്സ എരവട്ടൂർ (സി.പി.ഐ.എം പാറപ്പുറം സൗത്ത് ബ്രാഞ്ച് അംഗം), ഖാദർ ,പക്കു, കുഞ്ഞിയിഷ, കുഞ്ഞായി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.