കല്പത്തൂർ എടത്തംഭാഗം കോട്ടിലോട്ട് മീത്തൽ പി.കെ.പത്മനാഭൻ(70) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:കല്പത്തൂർ എടത്തം ഭാഗം കോട്ടിലോട്ട് മീത്തൽ  പി.കെ.പത്മനാഭൻ (70) നിര്യതനായി.ഭാര്യ: കാർത്ത്യായനി.
മക്കൾ: രൂപേഷ് ( കെ.എസ്.ഇ.ബി കക്കയം) രജീഷ് (സലാല)
മരുമക്കൾ സുഷിത (നന്മണ്ട ) അഞ്ജലി (കീഴൂർ).
സഹോദരങ്ങൾ: നാരായണി (ഇരിങ്ങൽ), ദേവി (വടകര), കമല ( തലശ്ശേരി) ,പരേതരായ ബാലൻ ,നാരായണൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.