എരവട്ടൂർ കണ്ണോത്ത് കുന്നുമ്മൽ കെ.എം. നാരായണി(86) അന്തരിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂർ കണ്ണോത്ത് കുന്നുമ്മൽ കെ.എം. നാരായണി(86) അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ് :പരേതനായ ഗോപാലൻ. മക്കൾ:ഗണേഷ് പി.ജി (ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, സി.എച്ച്.സി ദേവികുളം),കൃഷ്ണൻ, രാഘവൻ വേളം ,അംബിക. മരുമക്കൾ:ഓമന, ബാബു കാവുന്തറ, ഷീബ കല്ലോട് .(സംസ്കാരം 9 മണിക്ക്)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.