എരവട്ടൂർ ഒതയോത്ത് നാരായണൻ (68) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂരിലെ ഒതയോത്ത് നാരായണൻ (68) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: അമ്മാളു. മക്കൾ: മനോജ് ( മുൻ സൈനികൻ), മഹേഷ് (പ്രവാസി ), മഹിഷ. മരുമക്കൾ: ബിന്ദു, രമ്യ, അനീഷ്. സഹോദരങ്ങൾ: ബാലൻ, ദാമോദരൻ, രവി, ബാബു, കല്യാണി, മാത, ശാന്ത, ജാനു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.