കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില ഇന്ന് പുതിയ റെക്കോർഡിൽ.

കോഴിക്കോട്: തുടർച്ചയായി സ്വർണ വില ഇന്നും കേരളത്തിൽ റെക്കോർഡിൽ. പവന് 200 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 39400 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സ്വർണ വിലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്. ഗ്രാമിന് 4925 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് ഇന്നത്തേത്. ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ജൂലൈ ആറിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പവന് 35800 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ പവന് 3600 രൂപയാണ് സ്വർണ വില ഉയർന്നത്.

വില കൂടാൻ കാരണം

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും കൂടുതൽ ഉത്തേജക നടപടികളിൽ നിന്നുള്ള പണപ്പെരുപ്പ സാധ്യതയും സ്വർണത്തെ പിന്തുണച്ചു. പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ ഒരു വേലിയായിട്ടാണ് സ്വർണ്ണത്തെ കാണുന്നത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.