കല്ലോട് പാറട്ടുപ്പാറ രാവാരില്ലത്ത് കണാരൻ (90) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: കല്ലോട് പാറട്ടുപ്പാറ രാവാരില്ലത്ത് കണാരൻ (90) നിര്യാതയായി. ഭാര്യ: പരേതയായ മാണിക്യം.
മക്കൾ: രാജൻ, ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രൻ, ഗീത
മരുമക്കൾ: ഗോവിന്ദൻ, ദേവി, റീന,രാജീവൻ (അത്തോളി)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.