എരവട്ടൂരിലെ കക്കുടുമ്പില്‍ കല്ല്യാണി അമ്മ (96) അന്തരിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര:പരേതനായ എരവട്ടൂരിലെ കക്കുടുമ്പില്‍ കുഞ്ഞാപ്പ അടിയോടിയുടെ ഭാര്യ കല്ല്യാണി അമ്മ (96) അന്തരിച്ചു. മക്കള്‍: ബാലന്‍ നായര്‍, ഓമന, പരേതയായ ദാക്ഷായണി അമ്മ.
മരുമക്കള്‍: വത്സല, പത്മനാഭന്‍ നായര്‍, പരേതനായ ഗോപാലന്‍ അടിയോടി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.