ബോധി കൾച്ചറർ സെന്റർ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് 6 ടെലിവിഷൻ നൽകി

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്
ബോധി കൾച്ചറൽ സെന്റർ, എരവട്ടൂർ നാരായണ വിലാസം എ.യു.പി സ്കൂളിന് നൽകിയ ടെലിവിഷൻ
വാർഡ് മെമ്പർ വി.കെ.പ്രമോദ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറത്തെ യുവജന കൂട്ടായ്മയായ ബോധി കൾച്ചറൽ സെന്റർ ടെലിവിഷൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി സ്കൂളുകൾക്ക് 6 ടെലിവിഷൻ നൽകി. വാല്ല്യേക്കോട് എ.യു.പി. സ്കൂളിൽ 2 ടി.വി.യും പേരാമ്പ്ര എ.യു.പി. സ്കൂൾ,
നാരായണവിലാസം എ.യു.പി. സ്കൂൾ, കാരയാട് എ.എം.എൽ.പി. സ്കൂൾ, പാമ്പിരികുന്ന് എ.എൽ.പി. സ്കൂൾ, എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ ഓരോ ടി.വി.യുമാണ് നൽകിയത്. അതാത് സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യഥാക്രമം പ്രധാനാധ്യാപകരായ സി. രഞ്ജിനി,
കെ.പി. മിനി, കെ.കെ. ഹേമലത, വി.പി. മുസ്തഫ, ഇ.എം. പത്മിനി, എന്നിവർ ടെലിവിഷൻ ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് ടെലിവിഷൻ നൽകിയത്. ബോധി കൾച്ചറർ സെന്റർ അംഗങ്ങളായ ഷമീർ വാളേരി, എൻ.പി. വിജേഷ്, അനുരാഗ് തറമ്മൽ, ദീപേഷ് ചെല്ലച്ചേരി, മനോജ് ചങ്ങരോത്ത്, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.