ദേശീയ അധ്യാപക (എൻ.ടി.യു)പരിഷത്ത് ഗുരുവന്ദൻ 2020 പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

മുൻ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന പി.സി.സുരേന്ദ്രനാഥിനെ ആദരിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് (എൻ.ടി യു ) പേരാമ്പ്ര ഉപജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരു പൂർണ്ണമാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവന്ദൻ 2020 പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. അധ്യാപന രംഗത്ത് കർമ്മനിരതരായിരുന്ന ഉപജില്ലയിലെ പത്ത് ഗുരു ശ്രേഷ്ഠൻമാരെ ആദരിച്ചു. ഉപജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനം മുൻ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന പി.സി.സുരേന്ദ്രനാഥിനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു. എൻ.ടി.യു. സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം എം സുനിൽ മാസ്റ്റർ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എൽ. കിഷോർകുമാർ , ജില്ലാ സമിതിയംഗം പി. സുനിൽ മാസ്റ്റർ, ഉപജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് വിനോദ് കോട്ടൂർ ,സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് .എൻ.ആർ. എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.