ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കൽപത്തൂർ മേഖലാ കമ്മറ്റി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ടി.വി നൽകി

ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എം.എം ജിജേഷ് വാല്യക്കോട് പൊതുജന വായനശാല പ്രസിഡൻ്റ് പി.കെ രാജന് ടി.വി കൈമാറുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കൽപത്തൂർ മേഖലാ കമ്മറ്റി ടി.വി ചാലഞ്ചിലൂടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായി സ്വരൂപിച്ച ടി.വി യും Digital റിസീവറും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എം.എം ജിജേഷ് വാല്യക്കോട് പൊതുജന വായനശാല പ്രസിഡൻ്റ് പി.കെ രാജന് കൈമാറി. നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശാരദ പട്ടേര്കണ്ടി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ജിതേഷ് കെ യു, മേഖലാ സെക്രട്ടറി സി.പി രാജേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു . വായനശാല സെക്രട്ടറി ബാലഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും സി.കെ സുരേഷ് നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു. കൽപ്പത്തൂർ മേഖലയിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഓൺലൈൻ പഠന സ്വകര്യം ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കരുത് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മേഖലയിൽ ടി.വി ചാലഞ്ചിലൂടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടി.വി യും ഡി.ടി.എച്ച് കണക്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.