എസ്.എസ്.എൽ.സിപരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു.

ചിരുതകുന്ന് തരംഗം ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ  എസ്.എസ്.എൽ.സിപരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:പേരാമ്പ്ര ചിരുതകുന്ന് തരംഗം ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സിപരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു. കൊറോണ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങ് നടത്താതെ, ഉന്നത വിജയം നേടിയവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയാണ് പ്രവർത്തകർ അനുമോദിച്ചത്.ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് അജയ്വിഷ്ണു, സെക്രട്ടറി സുബിൻ, ഷാമിൽ, റമീസ്, അർജുൻ സത്യൻ, സഞ്ജയ്‌, ഭഗത്ത് രാജ്, സിബിൻകൃഷ്ണ, സഹനൂൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.