വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് കർഷകമോർച്ച ടി.വി.നൽകി

കർഷക മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രജീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി.വി കൈമാറുന്നു.


പേരാമ്പ്ര: ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പഠനം മുടങ്ങിയ പേരാമ്പ്ര കല്ലോട്ടെ ഷൈനി കൃഷ്ണന്റെ ഒൻപത്,നാല് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കർഷക മോർച്ച പ്രവർത്തകർ ടി.വി. നൽകി. കർഷക മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്രി കെ.കെ.രജീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറി. കർഷക മോർച്ച ജില്ല സെക്രട്രി ശ്രീജിത്ത് കല്ലോട്, തറമൽ രാഗേഷ്, വിനു കെ എൻ . രാജേഷ് മുറിച്ചാണ്ടി.. കെ.കെ. അനൂപ്, ഷിബിൻ ലാൽ, രജിലേഷ് , രജീഷ് നാരായണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.