നൊച്ചാട് തോമരയിമ്മൽ രാജീവന്റെ ഭാര്യ ഗീത (41) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: നൊച്ചാട് തോമരയിമ്മൽ രാജീവന്റെ (ഹരിതവെജിറ്റബിൾസ് പേരാമ്പ്ര) ഭാര്യ ഗീത ( 41) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ആദിത്യൻ, തീർത്ഥ. നടുവണ്ണൂർ പഴേരിക്കണ്ടി ഇമ്പിച്ചൻ,ലീല എന്നിവരുടെ മകളാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: വിനോദൻ, ഗിരീഷ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.