സി.കെ.ജി, എ.സി ഷൺമുഖദാസ് അനുസ്മരണം ചെറുവണ്ണൂരിൽ

എ.സി ഷൺമുഖദാസിന്റെയും സി.കെ.ജി യുടെയും വാർഷിക ദിനാചരണം ചെറുവണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ സിക്രട്ടറി കെ.പി.എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.പേരാമ്പ്ര:ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആൾരൂപവും അഴിമതി രഹിത പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനു തന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കിയ എ.സി ഷൺമുഖദാസിന്റെയും സി.കെ.ജി യുടെ യും വാർഷിക ദിനാചരണം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നു.ചെറുവണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ സിക്രട്ടറി കെ.പി.എം ബാലകൃ ഷ്ണൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസി.വി.കെ. മൊയ്തു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ കമ്മറ്റി മെമ്പർ ആവള ശ്രീനിവാസൻ ,പി .വി. കുമാരൻ, പി.കെ അസീസ്, പി.രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.