നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഞാറ്റുവേല ചന്ത സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഞാറ്റുവേല ചന്ത ഉദ്ഘാടനം നൊച്ചാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.എം.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.


പേരാമ്പ്ര: നൊച്ചാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ഞ്ഞാറ്റുവേല ചന്തക്ക് കൽപ്പത്തൂർ കർഷക സേവകേന്ദ്രം (ഇക്കോ ഷോപ്പ്) വേദിയായി. ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി.എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, വാർഡ് മെമ്പർ കെ.യു ജിതേഷ്, കൃഷി ഓഫീസർ അശ്വതി ഹർഷൻ, കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ, ULCCS ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സുനിൽ കുമാർ, ദ്യശ്യ, സോന, ഇക്കോഷോപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ പി.പി.സമീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പന്തലായനി അഗ്രോ സർവ്വിസ് സെൻറർ, ചെറുവണ്ണൂർ അഗ്രോ സെൻ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ, ഉൽപാദനോപാദികളുടെ വിൽപ്പന വിജയകരമായി നടന്നു.കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വേദിയുടെ ആകർഷണമായി. അടുത്ത ചന്ത ജൂലായ് ഒന്നിന്ന് നടത്തുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.