താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറും സംഘവും പേരാമ്പ്രയിലെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി.

പേരാമ്പ്ര:മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറും സംഘവും പേരാമ്പ്രയിലെ കല്ലോ ട്, കല്ലൂർ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി :2AAy കാർഡ് ഉൾപ്പടെ 12 അനർഹ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നോട്ടീസ് നല്കി: പിടിച്ചെടുത്ത A Ay കാർഡിലെ അംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആഡംബര സ്വകാര്യ വാഹനം ഉള്ളതായും കണ്ടെത്തി. പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പേർ അനർഹരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്നും അനർഹരി ൽ നിന്നും നാളിതുവരെ കൈപ്പറ്റിയ റേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ കമ്പോള വില ഇടാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. സ്വമേധയാ അനർഹ കാർഡ് ഒഴിവാക്കാനും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനും
O496 26 20253 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പരിശോധനയിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ ശ്രീ.വി.പി രാജീവൻ, റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എൻ.കെ സുരേന്ദ്രൻ ,ടി പി രമേശൻ ,എൻ.ലിജി ,ഡ്രൈവർ ജ്യോതി ബസു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.