മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പേരാമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി

പേരാമ്പ്ര:കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പേരാമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി.
പട്ടിണിയിലായ സ്ത്രീകളയുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക,കെട്ടികിടക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക,സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും കുട്ടികൾക്കെതിരെയും വർധിച്ചു വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ തടയുക എന്നീ ആവിശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പേരാമ്പ്ര ഏരിയാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തിയത്. അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.പ്രസന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.എം സുലഭ അധ്യക്ഷയായി. ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സുബൈദ ചെറുവറ്റ,ലിസി. കെ.കെ,
ജോണ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.