നരേന്ദ്ര മോഡി സർക്കാറിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ആവളയിൽ സമ്പർക്കം നടത്തി

പ്രമുഖ പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യനായ ആവളയിലെ ഇ.സി. ശ്രിധരൻ നമ്പ്യാർക്ക് (വൈദ്യർ) പ്രചരണപത്രം നൽകി കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്രി കെ.കെ.രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: നരേന്ദ്ര മോഡി സർക്കാറിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ആവളയിൽ സമ്പർക്കം നടത്തി. പ്രമുഖ പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യനായ ആവളയിലെ ഇ.സി. ശ്രിധരൻ നമ്പ്യാർക്ക് ( വൈദ്യർ ) പ്രചരണപത്രം നൽകി കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്രി കെ.കെ.രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയതു. തൊന്നുറ്റി ഒന്നാം വയസ്സിലും കർമ്മനിരതനായ ശിധരൻ വൈദ്യർ പേരാമ്പ്രസ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന് സമീപം ഇപ്പോഴും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കെ.കെ.രജിഷിനൊപ്പം തച്ചർ കണ്ടി രജീഷ് .കെ .പി .നിഥിൻ ലാൽ, ഇ.ബിനിഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.