എം കെ അബ്ദുറഹിമാൻ മാസ്റ്റർ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:കാവിൽ എ.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ എം.കെ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. 1983 ലാണ് ഇദ്ദേഹം അധ്യാപക തസ്തികയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
2009 ലാണ് കാവിൽ എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂളിൽ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകനായെത്തിയത്.

മുസ്ലിംലീഗ് പേരാമ്പ നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായ എം കെ, കേരള സ്ക്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂനിയൻ സബ്ബ് ജില്ലാ,ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിലേറെയായി ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക ലേഖകനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. മത സാംസ്കാരിക രംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് .
എയ്ഡഡ് പ്രധാന അദ്ധ്യാപക യൂനിയനായ കെ.പി.പി.എച്ച്.എ യുടെ സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ അദ്ദേഹം വിദ്യാലയത്തിലെ പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് സർവ്വീസിനോട് വിട പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.