ചക്കിട്ടപാറ സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു.

കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള തൊഴിൽ എക്സ്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

ചക്കിട്ടപാറ: ചക്കിട്ടപാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കുമാണ് ബാങ്ക് സൗജന്യമായി കിറ്റ് നൽകുന്നത്. കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള തൊഴിൽ എക്സ്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുനിൽ , ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി. പി രഘുനാഥ്, പി സി സുരാജൻ, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി വി. ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു . മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കിറ്റ് വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് നൽകും. ബാങ്കിന്റെ പൊതു നന്മഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാങ്ക് കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നത്.
ബാങ്ക് നേരത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. സാധാരണക്കാരിൽ പണമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോക് ഡൗൺ കാലത്ത് പലിശ രഹിത സ്വർണ പണയ വായ്പയും നബാർഡ് സഹായത്തോടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് രണ്ട്‌ ലക്ഷം രൂപവരെ പ്രത്യേക വായ്പയും നൽകി വരുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.