പന്തിരിക്കര കോക്കാട് തൊണ്ടി കണ്ടിയിൽ സുധാകര വാര്യർ (68)നിര്യാതനായി .

പേരാമ്പ്ര: പന്തിരിക്കര 
കോക്കാട് തൊണ്ടികണ്ടിയിൽ സുധാകര വാര്യർ (68)നിര്യാതനായി .
റിട്ടേഡ് പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളിയാണ് . പിതാവ്: പരേതനായ കുഞ്ഞിരാമൻ വാര്യർ. മാതാവ്: പരേതയായ ദേവി വാരസ്യാർ .ഭാര്യ: പ്രസന്ന.
മക്കൾ: പ്രസാദ്, പ്രമോദ്.
 മരുമക്കൾ: ജസ്ന, ജ്യോതി
 സഹോദരങ്ങൾ: ശാരദ വാരസ്യാർ, ഗംഗാധര വാര്യർ, ശ്രീധര വാര്യർ,പ്രഭാകരവാര്യർ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.