അതിജീവനത്തിന്റെ വിളവ് പാടങ്ങൾ, യുവത്വം കൃഷിയിലേക്ക് ..

പേരാമ്പ്ര ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ കോടേരിച്ചാലിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ്.കെ സജീഷ് മരച്ചീനി നടന്നു.

കോഴിക്കോട്: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അതിജീവനത്തിന്റെ വിളവ് പാടങ്ങൾ, യുവത്വം കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ക്യാംപയിന്റെ ഭാഗമായി പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം കോടേരിച്ചാലിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ്.കെ സജീഷ് നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എം.എം ജിജേഷ്, പി.എസ് പ്രവീൺ, ടി.സി ജിപിൻ, കെ.പ്രിയേഷ്, ടി മോഹനൻ, അഖിലേഷ്, മിഥുൻ ,അഭിനവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്കിനകത്തെ തരിശുനിലങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതികൾക്കാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തൻ വിത്തുകൾ പാകാൻ യുവതയെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.