വിമുക്തഭടൻ അരീക്കര പൊയിൽ ഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ (101) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:വിമുക്തഭടൻ എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറത്തെ അരീക്കര പൊയിൽ ഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ (101) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പരേതയായ അമ്മാളു അമ്മ. മക്കൾ: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മഞ്ഞിലാസ്, അശോകൻ, സുജാത, സുരേഷ്. മരുമക്കൾ: രവി ചെമ്പ്ര, രമ കടമേരി, അമ്പിളി, മിനി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.