മേപ്പയ്യൂർ പരേതനായ ചെരുമനയ്ക്കൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ്റെ ഭാര്യ നാരായണി നിര്യാതയായി.

അരിക്കുളം: മേപ്പയ്യൂർ പരേതനായ ചെറുമനയ്ക്കൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ്റെ ഭാര്യ  നാരായണി (64)നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ശ്രീജ, പരേതനായ സുനിൽ.മരുമക്കൾ: വിനോദൻ. ചെറുമനശ്യാമള.സഹോദരങ്ങൾ: കാർത്ത്യായനിപുറക്കാട് .പരേതരായ  കണ്ണൻ തിക്കോടി, കണാരൻ നാരയണൻ ഭാസ്കരൻ കല്യണി, ചിരുത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.