കൊവിഡ് 19- വേറിട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി വാർഡ് മെമ്പർ മിനി പൊൻപറ

[[വാർഡ് മെമ്പർ മിനി പൊൻപറ വീടുകളിൽ എത്തിമാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.]]

പേരാമ്പ്ര: കോവിസ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മാസ്ക്കെത്തിച്ച് വേറിട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃതം നൽകി പഞ്ചായത്ത് അംഗം മിനി പൊൻപറ. തന്റെ വാർഡിലെ ഓരോ വീട്ടിലും രണ്ട് മാസ്ക് വീതം 900 മാസ്ക്കാണ്  സ്വന്തം ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ച് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത്. പുറത്ത് പോവുമ്പോൾ മാസ്ക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെമ്പർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്.സി ഡി എസ് അംഗം പി.ഉഷ, വിദ്യാർഥികളയായ അനുഷ്ക അശോക്, പ്രവീൺ കാരയിൽ എന്നിവർ മിനിക്ക് ഒപ്പം സഹായത്തിനുണ്ട്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.