മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്: സി.പി.എം എരവട്ടൂർ ടൗൺ ബ്രാഞ്ച് കപ്പകൃഷി ആരംഭിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര: ലോക്ഡൗണ്‍ സാഹചര്യം നീണ്ടുപോവുകയാണെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വന്നോക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി.പി.എം എരവട്ടൂർ ടൗൺ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തരിശായി കിടന്ന ഭൂമിയിൽ കപ്പകൃഷി ആരംഭിച്ചു.10 ഓളം പേരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ 200 ഓളം കൂടങ്ങൾ  നിർമ്മിച്ചാണ് കപ്പ നട്ടത്. കൂടാതെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും തുടങ്ങി. ഇതിന് ആവശ്യമായ വളങ്ങളും, ജോലിയിലേർപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകിയത് പരിസരവാസികളായ വി.ശശികുമാർ ,നബീസ കെ, എൻ.കെ, ഫൈസൽ, പി.ഗീത, എന്നിവരാണ്. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ.സുരേഷ്, കെ.രാധകൃഷ്ണൻ, പി.കെ.ചന്ദ്രൻ ,ടി.കെ.ശതീശൻ, ബാബു എം.എം, രാജേഷ്, എൻ.എം.ഗിരീഷ്, വി.ശശികുമാർ ,ടി.പി.ഗംഗാധരൻ, ബാബു ചാലിൽ, പി.ശശി, അബി ടി.എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.