കല്പത്തൂർ വായനശാല മനയിൽ മീത്തൽ ബാലകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി

പേരാമ്പ്ര: കല്പത്തൂർ വായനശാല പരേതനായ മനയിൽ മീത്തൽ ചെക്കോട്ടിയുടെ മകൻ ബാലകൃഷ്ണൻ (52) നിര്യാതനായി. നേരത്തെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു. മാതാവ്: പരേതയായ ചിരുത. ഭാര്യ: സതി (കെ ആർ ബേക്കറി പേരാമ്പ്ര). മക്കൾ: നന്ദു കൃഷ്ണ, നിനു കൃഷ്ണ. സഹോദരങ്ങൾ: ചന്ദ്രൻ, രവീന്ദ്രൻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.