സ്പ്രിംഗ്ളർ കരാർ റദ്ധാക്കുക, കുടുംബശ്രി അംഗങ്ങൾക്ക് 20000 രൂപ വായ്പ നൽകുക.

കോഴിക്കോട്:സ്പ്രിംഗ്ളർ കരാർ റദ്ധാക്കുക,കുടുംബശ്രി അംഗങ്ങൾക്ക് 20000 രൂപ വായ്പ നൽകുക, സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ ജന വിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി പ്രവർത്തകർചെറുവണ്ണൂർ കക്കറുമക്കിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു. ലോക് ഡൗൺ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ച് പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.കുടുംബശ്രി അംഗങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയ തുക നൽകാതെ വഞ്ചിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സ്ത്രീകളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രടി കെ.കെ.രജിഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെ ആവശ്വപ്പെട്ടു.കോറോണ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പിൻവാതിലിലൂടെ കുടുംബതാത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്തി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കെ.കെ.രജീഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി, പരിപാടിക്ക് കെ.പി. നിഥിൻ ലാൽ, സനുലാൽ അഞ്ജനേയ, സി.എം സതീശൻ, സി.പി.ശ്രിനിവാസൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.