സ്വകാര്യ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് സഹായം അനുവദിക്കണം

[കേരള സർക്കാറിന്റെ സഹായ പദ്ധതിയിൽ, സ്വകാര്യ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സഹായധനം ലഭ്യമാക്കണം. ]
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 550 സ്വകാര്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 2050 ജീവനക്കാർ നിലവിലുണ്ട്. “

പേരാമ്പ്ര: ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിലല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഒട്ടോറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ്.സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 30,000 ത്തോളം വരുന്ന സ്വകാര്യ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കണമെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി.ഐ.ടി.യു.കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും ദേവസ്വം, ധനകാര്യം, റവന്യൂ മന്ത്രിമാർക്കും അയച്ച നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹു ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാരും ജോലി ചെയ്തു വരുന്നത് വളരെ തുഛമായ വേതനത്തിലാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഈ വിഭാഗത്തിന് ലഭ്യമല്ല. കേരള സർക്കാറിന്റെ സഹായ പദ്ധതിയിൽ സ്വകാര്യ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വിഭാഗത്തിന് സഹായധനം ലഭ്യമാകണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ.കെ.പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശശികുമാർ പേരാമ്പ്ര, പ്രസിഡന്റ് യു.വി.കുമാരൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.