താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ പരിശോധന തുടരുന്നു.

വിലനിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ 8 കടകൾക്കും, അളവ് തൂക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകളില്ലാത്ത ഏതാനും കടകൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി നിയമ നടപടി എടുത്തു.

പേരാമ്പ്ര:കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിതരണ വകുപ്പും, ലീഗൽ മെട്രോളജിയും, സംയുക്തമായി പൊതു വിപണിയിൽ പരിശോധന നടത്തി .താലൂക്കിലെ നടുവണ്ണൂർ, കോട്ടൂർ ,കൂട്ടാലിട, മൂലാട്, വാകയാട്, ഉള്ള്യേരി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജനം, ഇറച്ചി, മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ 26കടകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വിലനിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ 8 കടകൾക്കും, അളവ് തൂക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകളില്ലാത്ത ഏതാനും കടകൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി നിയമ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അമിത വില ഈടാക്കിയാൽ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടി വരമെന്ന് ഓഫീസർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അളവ് തൂക്കത്തിലും, വിലയുടെ കാര്യത്തിലും കൃത്യത പാലിക്കണമെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. സ്ക്വാഡ് പരിശോധനയിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ വി.പി.രാജീവ്, ലിഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പക്ടർ അഹമ്മദ് സാബിത്ത് ,റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എൻ .ലിജി ,പി. ബീന, ജീവനക്കാരായ ഗിരിഷ് കുമാർ, ടി. പ്രജിത്ത്, ജ്യോതിബസു,റിജീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

[[ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അമിത വില ഈടാക്കിയാൽ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടി വരമെന്ന് ഓഫീസർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.