കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും റേഷൻ കടകളിലും പരിശോധന നടത്തി.


പേരാമ്പ്ര:ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ വിവിധ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും റേഷൻ കടകളിലും പരിശോധന നടത്തി. ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. പെരുമാൾപുരം, പയ്യോളി, മൂരാട് ,കോട്ടക്കൽ, പയ്യോളി അങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 6 പച്ചക്കറിസ്റ്റാളുകൾ, ഒരു മൊത്തവ്യാപാര സ്ഥാപനം, 2ചില്ലറ വിൽപ്പന സ്ഥാപനങ്ങൾ, 2ചിക്കൻ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. വിലവിവരം പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത 3 കടകൾക്കും അളവ് തൂക്ക ഉപകരണത്തിന് മുദ്ര പതിക്കാത്ത ഒരു കടക്കും നോട്ടീസ് നല്കി. തൂക്ക കുറവ് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു റേഷൻ കടയിൽ പരിശോധന നടത്തി നോട്ടീസ് നല്കി. ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തണ്ടയിൽ താഴെ എന്ന സ്ഥലത്തെ റേഷൻകട പരിശോധിക്കുകയും പരാതിക്കാരൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.വില വിവരപട്ടിക, അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കേടായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യാതൊരു കാരണവശാലും വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കാനും കടക്കാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നല്കി. പരിശോധനയിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ .വി.പി രാജീവൻ, റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പക്ടർമാരായ .ടി.പി.രമേശൻ, കെ.ഷിംജിത്ത്, പി ബീന എന്നിവരും ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടർ .അഹമ്മദ് സാബിത്ത് ,ഓഫീസ് ജീവനക്കാരായ ജ്യോതിബസു ,ഗിരീഷ് കുമാർ, ഷാജിത്ത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.