കരുവണ്ണൂരിൽ കനാൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളമില്ല.


നടുവണ്ണൂർ: കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള കനാലുകൾ എല്ലാം തുറന്നെങ്കിലും നൊച്ചാട്- കരുവണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നരമാസമായിട്ടു വെള്ളമെത്തിയില്ല. നൊച്ചാട് ഭാഗത്ത് പുളിയുള്ള കണ്ടിതാഴ വരെ കൈകനാലിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും കരുവണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നില്ല. പുത്തൻപുരക്കൽ താഴെ കനത്ത ലീക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു പോകുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും തൊഴിലുറപ്പുകാരെ കൊണ്ട് കനാൽ വൃത്തിയാക്കുക എന്നല്ലാതെ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്താറില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. കനാൽവെള്ളം കരുവണ്ണൂരിൽ എത്തിപ്പെടാത്തതു കൊണ്ട് പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ കിണറുകൾ വറ്റി കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. വാഴകൃഷിക്കാര്യം വയലുകളിൽ ഹൃസ്വകാലക്കുഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരും ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഈ അവസരത്തിൽ ആരുടെ മുന്നിൽ പരാതി പറയണം എന്ന വിഷമത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ.ചോർന്ന് ഒലിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമെ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാവുകയുള്ളു. അല്ലാത്തപക്ഷം കനാൽ വെള്ളം കരുവണ്ണൂർ പ്രദേശത്ത് കിട്ടാക്കനിയായി തുടരും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.