കായണ്ണയിലെ പൊയിൽ മനോഹരൻ (60) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര: കായണ്ണയിലെ പൊയിൽ മനോഹരൻ (60) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ:പത്മിനി.മക്കൾ: മിഥോഷ് (കേരള പോലീസ് ), മിഥുൻ (ബഹു. തൊഴിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്റെ ഡ്രൈവർ).
മരുമക്കൾ:സന്ധ്യ (അരൂര് ), അശ്വതി (തിരുവനന്തപുരം).
സഹോദരങ്ങൾ: സുരേന്ദ്രൻ (കോഴിക്കോട്)
പ്രകാരൻ, പ്രേമരാജൻ (നരിക്കുനി ), സരസു (കോഴിക്കോട്), പത്മിനി (മരുതേരി).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.